E-Dziennik
15-lecie apostolstwa żłóbków zakopiańskich

Ewangelizacja - ekumenizm - dialog

Od 28 listopada do 1 grudnia 2010 r. grupa uczniów i profesorów Zespołu Szkół Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem przebywała na terenie Niemiec w Stuttgarcie, uczestnicząc w uroczystości 15-lecia zakopiańskich żłóbków dworcowych. Już od 15 lat uczniowie i profesorowie ZSP w Zakopanem realizują program pod nazwą „Szopka dworcowa”. Jest to akcja-misja, która wspiera wielki proces „nowej ewangelizacji” przez sztukę. To również wkład zakopiańskiej szkoły w rozwój kultury chrześcijańskiej w Europie. Uczniowie pod opieką profesorów wykonują rzeźby obrazujące szopkę betlejemską. Były one wystawiane głównie na dworcach w wielkich miastach niemieckich, stąd też przyjęły nazwę „żłóbków dworcowych”. Każda nowa „Szopka” wystawiana od 1996 r. prezentowała inne przesłanie, m.in.: „Betlejem a ludzie w drodze”, „Betlejem a poszukiwanie Boga”, „Betlejem nową arką Noego”, „Betlejem a Europa”, „Betlejem a pokój na świecie”, „Betlejem a ludzie prości”, „Betlejem a dzieci całego świata”, „Betlejem a miłość bliźniego”. Najważniejszym wydarzeniem w realizacji tej misji było wystawienie żłóbka pod nazwą „Betlejem a twórcy kultury” w rzymskim Panteonie. Miało to miejsce w 2003 roku. Wtedy również w związku z jubileuszem 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II pomniejszoną kopię żłóbka o tym samym przesłaniu ofiarowano Ojcu Świętemu. W ostatnich latach szopka prezentowana była na Dworcu Głównym w Monachium, a w roku ubiegłym wyjątkowo na Dworcu Głównym w Warszawie. Całej akcji już od 15 lat patronują ks. prof. Witold Broniewski ze Stuttgartu i stowarzyszenia polonijne w Niemczech. 28 listopada 2010 r. w uroczystej prezentacji zakopiańskiej szopki „Betlejem a ludzie niezłomni” na dworcu w Stuttgarcie uczestniczyli między innymi Elżbieta Sobótka, Konsul Generalny RP z Monachium, oraz Bernd Kobarg, Honorowy Konsul RP ze Stuttgartu.

Tekst: Ireneusz Wrzesień - Koordynator programu

Foto.: Janusz Tomczak

1a_04f1b593d02f50bfd55ff61c7f0cb7d4.jpg

2a_4eebb9172ad0443b4a0aca370db0f6bb.jpg

3a_a39798488f0a62e1a071f51e3931f4e2.jpg

4a_024757833e46951545b4bb3bbdf87c6d.jpg

5a_9096df536436213e72494c61b02699f5.jpg

6a_54b83b27d6856fe513ce7e39f32954b0.jpg

7a_babf9cd6985d775c2844e85a263c96ed.jpg

8a_49497a49e5254d515f21f309b02ad051.jpg

9a_22e90a44b017cb54ec2926f4370d3ad0.jpg

10a_93e9501899e1d1c3673c693e4c0e091b.jpg

11a_be1116591f821d046b46dd25dbb7a2ba.jpg

12a_1752b33e5b1edc1c927b96ff36d5cea1.jpg

13a_76c8b9af3b09ce9f15d0cbb8854f95ee.jpg