E-Dziennik
100-lecie Sztandaru Szkoły!

a1_ac6e438f9b9e138835c0a9b609968656.jpg

10 grudnia 2014 r. w Zespole Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem odbyło się otwarcie wystawy związanej z uroczystością 100-lecia poświęcenia sztandaru Szkoły. Został on ufundowany w 1914 r. z inicjatywy Dyrektora Stanisława Barabasza. W tym samym roku powołano Naczelny Komitet Narodowy do organizacji Legionów, a sztandar z białym orłem i Matką Boską Częstochowską, którą namalował Barabasz techniką olejną, był wymownym nawiązaniem do sytuacji politycznej i nastrojów patriotycznych w ówczesnej Polsce. Na drzewcu do dnia dzisiejszego zachowało się 56 gwoździ z nazwiskami fundatorów, choć pozostałych śladów jest znacznie więcej, około 78.
Sztandar w bardzo złym stanie Dyrektor Stanisław Cukier otrzymał od Pani Haliny Kenarowej w 1994 r. Natychmiast pojawiła się wtedy myśl o ratowaniu tej niezwykłej pamiątki. Zadbano więc o przeprowadzenie kompleksowej konserwacji. Państwo Rodzikowie z Muzeum Tatrzańskiego zajęli się samym sztandarem, natomiast za prace związane z odtworzeniem pierwotnego wyglądu szarf odpowiadała Pani Urszula Radwańska, obecna na naszej uroczystości. Opowiedziała ona o kolejnych etapach konserwacji, które były działaniami wymagającymi wysiłku i fachowego podejścia. Zwróciła uwagę, że do szarf został użyty sztywnik, co spowodowało przetarcia krawędzi.
Niestety, Matkę Boską Częstochowską pokryto werniksem, który usztywnił się i spowodował dalsze uszkodzenia, dlatego też pojawiła się propozycja, aby stworzyć replikę tego pięknego sztandaru. Postać Matki Boskiej postanowiono wykonać techniką haftu. Fragment sztandaru, pięknie wyhaftowany przez Panią Magdalenę Stopkę, pracownicę naszej Szkoły, pokazano na wystawie. Obecnie na uroczystościach związanych z naszą placówką wykorzystywany jest sztandar ufundowany na 110-lecie Szkoły.
Z okazji 100-lecia poświęcenia sztandaru klasa II OSSP przygotowała ciekawą prezentację o symbolach narodowych. Na uroczystość zaproszono absolwentkę naszej Szkoły, podporucznik Andżelikę Chowaniec, która niedawno ukończyła Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie. Nawiązując do niedawnego pobytu przedstawicieli naszej Szkoły w Pałacu Prezydenckim, obecny na uroczystości Stanisław Marduła opowiedział również o kopii Chorągwi Rzeczypospolitej z 1927 r., obok której stanęła w Sieni Wielkiej choinka udekorowana przez nauczycieli i uczniów ZSP im. A. Kenara. W 1990 r. Chorągiew została przekazana przez Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego Prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźstwie, nowo wybranemu po przemianach ustrojowych Prezydentowi Lechowi Wałęsie.

Fotorelacja: Janusz Tomczak & Maciej Rapacz, kl. 3 LP

a2_107e06268a00a7212fb81ebbc2591d3f.jpg

a3_107e06268a00a7212fb81ebbc2591d3f.jpg

a4_107e06268a00a7212fb81ebbc2591d3f.jpg

a5_107e06268a00a7212fb81ebbc2591d3f.jpg

a6_107e06268a00a7212fb81ebbc2591d3f.jpg

a7_107e06268a00a7212fb81ebbc2591d3f.jpg

a8_107e06268a00a7212fb81ebbc2591d3f.jpg

a9_107e06268a00a7212fb81ebbc2591d3f.jpg

a10_107e06268a00a7212fb81ebbc2591d3f.jpg

a11_0304e2bc55948eac9356777090e0eec9.jpg

a12_0304e2bc55948eac9356777090e0eec9.jpg

a13_0304e2bc55948eac9356777090e0eec9.jpg

a14_0304e2bc55948eac9356777090e0eec9.jpg

a15_0304e2bc55948eac9356777090e0eec9.jpg

a16_0304e2bc55948eac9356777090e0eec9.jpg

a17_0304e2bc55948eac9356777090e0eec9.jpg

a18_0304e2bc55948eac9356777090e0eec9.jpg

a19_0304e2bc55948eac9356777090e0eec9.jpg

a20_0304e2bc55948eac9356777090e0eec9.jpg

a21_f80a15b7cfd5490cef39e991bcf10574.jpg

a22_f80a15b7cfd5490cef39e991bcf10574.jpg

a23_f80a15b7cfd5490cef39e991bcf10574.jpg

a24_f80a15b7cfd5490cef39e991bcf10574.jpg

a25_f80a15b7cfd5490cef39e991bcf10574.jpg

a26_f80a15b7cfd5490cef39e991bcf10574.jpg

a27_f80a15b7cfd5490cef39e991bcf10574.jpg

a28_f80a15b7cfd5490cef39e991bcf10574.jpg

a29_f80a15b7cfd5490cef39e991bcf10574.jpg

a30_f80a15b7cfd5490cef39e991bcf10574.jpg